Voordat het LOQED Touch Smart Lock opnieuw geĂŻnstalleerd kan worden, zullen de binnenmodule en bridge ge-reset moeten worden.

Let op! Alle instellingen gaan verloren. Gedeelde sleutels, tijdschema's en andere instellingen zullen opnieuw aangemaakt en ingesteld moeten worden.


Het LOQED Touch Smart Lock resetten.

Op de binnenmodule (motor) zit een reset knop (zie afbeelding).
De knop zit direct boven de brede connector stekker.

 • Haal de deurkruk los met de inbussleutel.

 • Verwijder de kap door voorzichtig vanuit de boven of onderzijde los te trekken.

 • Trek voorzichtig het zwarte afdekplaatje die om de draaiknop heen zit los.

 • Druk de reset knop 10 sec in totdat het lampje wit knippert en laat los.

 • Wacht totdat het lampje continue wit brand. Dit kan tot aan 30 sec duren.


De LOQED Bridge resetten

Op de bridge zit een reset knop (zie afbeelding).

 • Druk de reset knop 5 sec goed in. Wellicht met een pen.

 • Wacht tot het lampje continue wit gaat branden.


Het LOQED Touch Smart Lock opnieuw instellen

 • Open de LOQED App op je telefoon.

 • Klik vanuit het 'Sleutelbos' scherm op het menu in de rechterbovenhoek.

 • Klik op 'Nieuw slot installeren.

 • Volg de instructies.

Heb je het antwoord gevonden?