Het LOQED Touch Smart Lock slaat bij kalibratie de lengte en positie van de uitslag van jouw slot op. Vervolgens houdt deze bij gebruik de positie in de gaten. In uitzonderlijke gevallen kan het slot de positie kwijtraken, of is bij kalibratie de lengte niet juist opgeslagen.

In de meeste gevallen komen deze problemen doordat het slot ofwel niet goed is gekalibreerd, ofwel omdat, bij het op slot draaien van de deur, de haken niet goed in de deurpost kunnen.

Het slot juist kalibreren

 1. Doe de deur open.

 2. Heb je een deur waarbij de deurkruk omhoog moet om de deur op slot te doen? Doe dan de deurkruk omhoog. Doe dit met de deurkruk aan de buitenkant van de deur.

 3. Ga in de app naar “Mijn slot” -> “Kalibreer slot” en kies voor “Kalibratie starten”.

Controleren of je deur en deurpost goed zijn afgesteld

Dit doe je in delen. Eerst kijk je wat de uitslag is met de deur open en vervolgens met de deur dicht.

 • Deel 1 - Deur open

  1. Doe de deur open.

  2. Draai de draaiknop van het LOQED Touch Smart Lock helemaal open.

  3. Plak een plakbandje boven op de ronde draaiknop, zodat je duidelijk kan zien hoever je de knop draait.

  4. Draai nu de deur met de hand op slot, en hou bij hoe ver je de knop kunt draaien tot het slot volledig is gesloten. Bijvoorbeeld drie en een half rondje.

 • Deel 2 - Deur dicht

  1. Draai de draaiknop helemaal open.

  2. Doe vervolgens de deur dicht.

  3. Draai de deur weer met de hand op slot en hou weer bij hoever je de knop kunt draaien.

Komt het slot minder ver bij deel twee. Bijvoorbeeld twee en een half rondje in plaats van drie en een half, dan is er iets mis met het deurslot. Een slotenmaker kan je helpen dit te herstellen.

Heb je het antwoord gevonden?